Navn på spillet:
Type:
Øl spil
Antal spillere:
Nogle stykker
Du skal bruge:
  Øl, Sprut
     
Fremgangsmåde:
  Skal bordet ryddes inden man skal videre, er dette spil det rette!

Regler/fremgangsmåde:

Begynderspil: Alle deltagere åbner en øl.
Man påbegynder drikning samtidig.

Den der først holder op med at drikke (gælder ikke hvis man tømmer) har tabt, og skal straf-drikke.

Bundesliga-modellen: Alle deltagere åbner en øl, og holder flere klar (evt. åbnede).
Man påbegynder drikning samtidigt.
Den der først holder op med at drikke, dog ikke for at åbne en ny øl eller blot skifte øl, har tabt, og skal straf-drikke.

Elite modellen: Stort set som Bundesligamodellen, bortset fra at man IKKE ophører med at drikke når en deltager skal strafdrikke.

Således kan spillet fortsætte til man løber tør for øl, falder om, skal i byen, eller får et mindre ildebefindende.

Straf-drikningen kan evt være en særlig harsk øl, en bunder, eller bare øl.

Det bør observeres at man jo ikke må nøle, og såfremt dette finder sted, idømmes synderen en passende straf.