Navn på spillet:
Type:
Kort
Antal spillere:
Nogle stykker
Du skal bruge:
  Kort og Øl
     
Fremgangsmåde:
  ADVARSEL - Spillet Colour er ikke for svagdrikkere!

Til spillet Colour skal man kun bruge et spil kort og en ordentlig røvfuld øl.

Kortene lægges i en bunke på bordet, og den første spiller siger spar, ruder, hjerter eller klør.

Kortene vendes så en efter en imens man siger navne på spillerne (urets retning).
Vendes et kort af den førnævnte kulør, skal personen hvis navn sidst blev nævnt begynde at drikke.

Her findes der to sæt regler:

1. - Personen skal drikke i det antal sekunder som kortet viser.
Eksempelvis er en dame 12 sekunder. Man kan også vælge at sige at det er 5, 10 eller 15 sekunder pr. værdi på kortet.

2. - Personen drikker indtil, der er blevet talt til kortets værdi af resten af deltagerne.
Det vil sige, at personen til venstre for vedkommende, der er begyndt at drikke, starter med at sige 1, den næste siger 2 osv. indtil man har nået kortets værdi.
Her er det vigtigt at huske på, at der ikke er nogen faste regler for, hvor lang tid der må gå, før den næste siger et tal.

Når det sidste tal er sagt eller man har tømt sin øl, siger man selv spar, ruder, hjerter eller klør, og spillet fortsætter.

Det skal lige tilføjes, at hvis man ikke når at sige en af ovennævnte typer kort, INDEN man har sat sin øl fra sig, må man tage turen en gang til, og der tælles forfra.
Dette frarådes på det kraftigste at gentage flere gange...