Forsyningsministeriets Departement for familieforøgelse

Navn: ________________________________

Adresse: ________________________________

Postnr. & By: ________________________________


Da der her i landet er en temmelig konstant mangel på avledygtige mænd, opstår der for mange kvinder et stort problem med hensyn til deres seksuelle behov.
De er blevet os udpeget som værende ydedygtig på dette område.

Hvorfor vi ser os nødsaget til at pålægge Dem et samfundsnyttigt og påkrævet hverv i deres by.

De er blevet tildelt området: __________________

Med tilstødende sidegader, der omfatter 479 hustruer, 437 unge piger, 42 jomfruer og 89 enker.

De skal uopholdelig begynde Deres velsignelsesrige arbejde og resultatet vil om ca. 9 måneder blive bekendtgjort i pressen.

Efter det 3. barns fødsel vil De have ret til at bære sølv lynlås i bukserne, og efter det 33de barns fødsel, guld lynlås, samt efter det 333de barns fødsel, guld lynlås med brillanter og egeløv.

Der vil til opgavens løsning gratis blive Dem tildelt følgende rationer pr. uge: 60 æg, 50 pilsnere, 250 cigaretter, 5 flasker snaps samt ret til, hvad De i øvrigt kan opnå af kontant vederlag og naturalier fra tilfredse klienter.Der tillades ikke Deres evt. kone eller kæreste at gøre indsigelser mod denne samfundspligt.

Skulle De imidlertid kunne overtage endnu et område, vil De få titlen "Bedækningsofficer" og blive skattefri og udnævnt til æresborger.
Såfremt De mod al forventning, ikke mener Dem i stand til at udføre opgaven, må De som bevis vedlægge en, af tre kvinder, underskrevet erklæring om Deres uegnethed.

De vil blive kontaktet i det kommende år for en nærmere status.

I håb om frugtbringende samarbejde sender Departementet sine varmeste hilsner

E. L. Skov
Departementschef
 

 

 

 

 
   
Design By Black-N-White